huvud ettord mobil

Kundmagasin

Ett kundmagasin skapar förtroende och nya affärer

Om ni vill förstärka er ställning hos kunderna är ett kundmagasin ett bra sätt. Genom att fånga upp kundens problem och skriva utifrån kundperspektivet vinner ni inte bara kundens förtroende. Ni ger också kunden ny kunskap, om er, som kan leda till nya kontakter och affärer.

Med en kundtidning bygger du en bro till dina kunder och kan på ett naturligt sätt ställa frågor och få viktig kunskap, som ni kan använda i er försäljning och marknadsföring.

Den kundkontakt du får ger också, på ett tidigt stadium, signaler på förändringar i omvärlden. Du kan upptäcka nya affärsmöjligheter och nya marknader, som du annars hade missat.

En kundtidning stärker samtidigt den egna organisationen. Medarbetarna får en större kunskap om och större förståelse för både kundens situation och det egna företaget. Det gör dem både stolta och mer motiverade.

GULA ROSORNAS MAGASIN
Kund: SSM/Gula Rosornas Företagsby
Antal sidor: 8
Antal ex: 10 000
Språk: Svenska

loading...

TAMBUR – hyresgästtidning
Kund: SBAB – Strängnäs Bostads AB
Antal sidor: 16
Antal ex: 1 300
Språk: Svenska

loading...

LOPPImagasin
Kund: Loppi.se
Antal sidor: 60
Antal ex: 17 500
Språk: Svenska

loading...

På Gång – medlemstidning till ledarna
Kund: Friluftsfrämjandet
Antal sidor: 20–32
Språk: Svenska

loading...