huvud ettord mobil

Interntidning

Effektivt verktyg för att motivera och förklara

Varje dag ställs ditt företag inför nya utmaningar och hela tiden förändras omvärlden. Då gäller det att hänga med. Det ställer krav på utveckling och på förändringsvilja hos medarbetare, inte minst hos chefer.

Interntidningen, som en del av internkommunikationen, är ett effektivt verktyg att förklara och motivera. Samtidigt fyller den syftet att medarbetarna blir sedda.

Interntidningen är vd:s och företagsledningens verktyg att:

  • påverka attityder
  • motivera medarbetarna
  • förklara och motivera mål och strategier
  • förklara problem och visa på åtgärder
  • följa upp projekt, få en bättre laganda och bygga företagskultur
  • på ett enkelt sätt förklara komplicerade processer osv.

Förutsättningen för en framgångsrik interntidning är att medarbetarna känner sig delaktiga, sedda och att man tar upp saker som berör och engagerar. Det gäller också att presentera information, så att den når ut till medarbetarna på ett bra sätt.

En interntidning är en viktig investering för att stärka den egna organisationen och för att lyckas uppnå uppsatta mål. Den är också ett viktigt verktyg för att kunna arbeta med affärsutveckling på ett bra sätt.

Kontakta oss för ett samtal om ni vill utveckla er internkommunikation med en interntidning som passar er organisation.

ACT ÅKERS
Kund: Åkers Group
Antal sidor: 16–20 sidor
Antal ex: 2 000
Språk: Svenska, engelska, franska, slovenska, kinesiska

loading...
Kanelen
Kund: SEVAB – Strängnäs Energi
Antal sidor: 8
Antal ex: 200
Språk: Svenska
loading...