huvud ettord mobil

Internkommunikation

När konkurrensen hårdnar om kunder och kompetenta medarbetare är det viktigt att ha en väl fungerande internkommunikation.

Enligt en undersökning den schweiziska handelshögskolan IMD gjorde tillsammans med pr- och kommunikationsbolaget Burson-Marsteller 2010 kan det under en femårsperiod skilja så mycket som 17 procent i direktavkastning mellan de företag som är bäst på att kommunicera och de som är sämst. (Läs mer om undersökningen på vår blogg.)

Vd-brev

Med motiverande och förklarande information fungerar medarbetarna bättre, får bättre förståelse för företagets strategier, de blir sedda och trivs bättre på jobbet. Ni blir ett vinnande team!

Med ett vd-brev en gång i månaden kan man kortfattat och tydligt fokusera på det som är viktigt, till exempel:

  • utveckla organisationen till att bli mer sälj- och serviceinriktad.
  • utveckla avdelningar till att samarbeta bättre.
  • utveckla helhetstänket i organisationen.

Som vd kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Med ett Vd-brev hjälper EttOrd dig att göra en plan för vad som ska åstadkommas i organisationen, agerar som bollplank och coach, genomför produktionen och håller i projektledningen.

Är du en vd med ambitioner att göra din organisation till ett välsmort maskineri? Ett Vd-brev en gång i månaden hjälper dig i dina ambitioner.

EttOrd har tagit fram ett koncept för vd/ledningsbrev.

Kontakta mig så för ett samtal om vad du vill åstadkomma i er organisation och samtidigt berättar jag  vad konceptet innehåller och hur arbetsprocessen ser ut.

Välkommen att skicka mejl till: marie@ettord.se eller ring mig på 070-495 88 80.

När konkurrensen på marknaden hårdnar och de små
detaljerna blir viktiga för att vinna är ett bra samspel
mellan medarbetarna nödvändigt.